Generelle informationer angående fakturaer

Ved tilbud som inkluderer besigtigelse faktureres tidsforbruget særskilt til rekvirenten.

Korrekt mærkning af faktura

For at sikre, at vi kan behandle Deres faktura og klargøre til betaling, bedes De sørge for at fakturaer mærkes og behandles efter nedenstående retningslinjer.

Mangler mærkning, vil fakturaen blive afvist, og betaling kan dermed blive forhindret og/eller forsinket.

Alle fakturaer, der sendes til Warburg VVS & Kloak Ekspres ApS, skal være mærket med Warburg VVS & Kloak Ekspres ApS ordrenummer, udførelsesadresse, navn på medarbejder hos Warburg VVS & Kloak Ekspres ApS der har rekvireret arbejdet eller ydelsen samt skadenummer, hvis det er en forsikringssag.

Forfaldsdato modtages faktura efter 2. hverdag i ny måned, udskydes forfaldsdato, med en måned.

Modtagelse af dokumenter

Vi vil foretrække, at modtage dokumenter elektronisk i form af mail med vedhæftede PDF-filer. Hvert dokument, med underbilag, dannes som én PDF-fil, og det er muligt at vedlægge flere PDF-filer i samme mail. Det er ikke muligt at modtage flere fakturaer i samme PDF-fil ligesom det heller ikke er muligt at modtage zippede filer.

Fakturaer fra underentreprenører skal sendes senest 5 dage efter arbejdet er afsluttet og godkendt af kunden uden mangler.

Alle fakturaer skal være modtaget hos Warburg VVS & Kloak Ekspres ApS på faktura@warburgvvs.dk

senest den 25 i måneden. Hvis Warburg VVS & Kloak Ekspres ApS modtager fakturaer efter den 25 i måneden vil de først blive betalt sammen med fakturaer fra den efterfølgende måned.

Der skal sammen med fakturaer medsendes billeder fra før, under og efter udførsel af opgaver for Warburg VVS & Kloak Ekspres ApS.

Alle leverandører og underentreprenører er oprettet med betalingsbetingelserne ’løbende måned + 30 dage’.

Hvis der på fremsendte fakturaer er angivet andre betalingsbetingelser, vil dette ikke bliver overholdt, medmindre der forudgående er lavet en særskilt skriftlig aftale om afvigelse fra Warburg VVS & Kloak Ekspres ApS generelle betalingsbetingelser med bogholderi.

Faktura- og leveringsadresser

Da alle fakturaer håndteres centralt, bedes nedenstående fakturaadresse benyttet.

E-mail: faktura/kreditnota/rykker/kontoudtog sendes til: faktura@warburgvvs.dk

Warburg VVS & Kloak Ekspres ApS

Brøndbytoften 3, 2605 Brøndby

close
Din bestilling
close
Udfyld kontaktoplysninger
close
Navn
Email
Telefon
Adresse
Postnummer
By
OBS!
Dette er en bestilling, som først er bindende, når vi har bekræftet din ordre. Priserne er inkl. levering og montering. Du modtager først en faktura efter vi har leveret og monteret din bestilte løsning. Vi kontakter dig inden for 1 hverdag om leveringstidspunkt, der passer dig, og evt. særlige forhold samt den endelige pris.